The Amazing Race Philippines Game MechanicsThe Amazing Race Philippines Game Mechanics

Ang Amazing Race Philippines ay isang karera kung saan labing-isang (11) pares o teams ang mag-uunahan

para sa P2 million grand prize at ang titulo ng First Amazing Race Philippines Winners.

Masusubok ang kanilang abilidad at tatag ng kanilang samahan sa karera.

  • LEG

Ang karera sa buong bansa ay nahahati sa iba’t-ibang mga leg. Ang isang leg ay nagsisimula sa pit start at nagtatapos naman sa pagdating ng mga team sa pit stop. Karaniwang inaabot ng isang buong araw ang isang leg pero maari rin itong tumagal pa hangga’t hindi pa natatapos ng lahat ng teams ang nasabing leg. Matapos naman ang isang leg ay may mandatory rest period ang mga teams bago magsimula ang susunod na leg.

Derek Ramsay Amazing Race Philippines Contestants IMG_0724

  • PIT STOP

Gaya ng bawat karera, kailangan mag-unahan ang mga teams papunta sa finish line. Sa bawat leg, ang finish line na ito ang tinatawag na Pit Stop kung nasaan ang Check-in Mat. Ang team na mauunang mag–check in sa bawat pit stop ay maaring makakuha ng premyo at ang mahuhuli naman ay posibleng matanggal sa karera. Sa huling Pit Stop naman malalaman kung sino ang team na mananalo sa buong karera. Ang mga pit stop sa bawat leg ay nakatago at mararating lamang ng mga team sa pamamagitan ng mga Clue.

Derek Ramsay Amazing Race Philippines Contestants IMG_0735

CLUES

Derek Ramsay Amazing Race Philippines Contestants IMG_0616

ROUTE INFO

Para marating ang Pit Stop, kailangang makuha at sundin ng mga teams ang mga clue sa bawat lugar na dadaanan nila. Sa Pit Start, makukuha nila ang unang clue, ang Route Info, na magtuturo sa kanila ng susunod nilang hakbang o destinasyon. Makukuha ang mga Route Info sa mga lokasyon na may Route Marker na isang dilaw at pulang flag. Ang ibang clue naman ay makukuha lamang kapag nakumpleto ng mga teams ang mga tasks o challenges.

Derek Ramsay Amazing Race Philippines Contestants IMG_0612

DETOUR

Sa Detour ay kailangan mamili ng mga team sa dalawang klase ng challenge na may kani-kaniyang pros at cons. Maaring ang isang challenge ay physically demanding, habang ang isa naman ay mentally challenging. Kapag nagawa ng teams ang napili nilang Detour, makukuha nila ang susunod na clue.

 ROAD BLOCK

Ang Road Block ay isang uri ng task o challenge na isang miyembro lang ng team ang maaring gumawa. Hindi maaring tumulong ang isang player sa kanyang partner na gagawa ng road block. Kapag natapos ang task, kapalit nito ang susunod na clue.

INTERSECTION

Tag teams naman ang labanan sa Intersection. Sa task na ito, kailangang magtulungan ang dalawang teams para magawa ang isang challenge at makuha ang susunod na clue. Pero ang partnership na ito, maaring maging tulong o sagabal sa kanila.

 

 

 

OBSTACLES

YIELD

Isa sa mga hadlang sa karera ang Yield. Dito maaring pansamantalang matigil sa paglalaro ang isang team kung sila ang mapipiling i-Yield ng ibang team. Ang pagboto ay ginagawa sa Yield Marker, kung saan kailangan nilang i-post ang picture ng team for Yield, at ang picture din ng team na bumoto. Isang hourglass ang magsisilbing timer kung gaano katagal hihinto ang Yielded Team sa paglalaro. Ang tanging ligtas sa Yield Marker ang mga team na nakalagpas na sa marker na ito.

U-TURN

Sa U-Turn, binibigyan ng pagkakataon ang mga teams na pumili ng isang katunggaling grupo na nais nilang pabalikin sa isang Detour.. Dito, gagawin ng na-U Turn na team ang task o challenge sa Detour na hindi nila pinili. At kahit nalagpasan na ng isang pares ang U-Turn marker, hindi pa rin sila ligtas kung sila ang maiboboto ng ibang team.

 

 

    PASSES

  • SALVAGE PASS

Ang first place team sa first leg ang makatatanggap ng Salvage Pass. Ang team na may hawak nito ay may kakayahang isalba ang nahuling team sa first leg. Maari din nila itong gamitin para makalamang ng ilang minute sa second leg.

  • EXPRESS PASS

Hawak din ng first place team sa first leg ang Express Pass, isang pass na maari nilang gamitin para lagpasan ang isang task o challenge na ayaw nila o hindi nila kayang gawin.